13 lipca 2024

Bagno II

Mniejszy skwer na Starej Ochocie