6 grudnia 2023

Bagno II

Mniejszy skwer na Starej Ochocie